ต้นอะไร ใบริมแดง แฝงเขียวอ่อน
แตกกอซ้อน ใบร่อนพลิ้ว เป็นทิวแถว
นึกสนใจ ใบรูปยาว ดูพราวแพรว
เดินตรงแหนว ดึงต้นอ่อน ถอนมาพลัน
ปลูกดูถี.. ต้นไม้นี้ คงมีดีบ้าง (ละน่า...)
ขุดหลุมวาง ข้างรั้วคาม ตามใจฉัน
เที่ยวเสาะถาม นามเรียกหา ว่าไรกัน
ได้แล้วนั่น "หมากผู้-หมากเมีย" ไม่เสียแรง
 
เป็นไม้มงคล  มีคนเพิ่ม เติมความรู้
นิยมชู ปลูกในบ้าน มีงานแต่ง
คู่บ่าวสาว รักยาวยืด ไม่จืดแจง
ใบสู้แสง แดงระยับ ประดับแดน
 
ครั้นนานวัน พลันแตกช่อ ล้อเย้าหยอก
บานกลีบดอก งามเลิศหรู ดูสวยแสน
ไม่แพ้ไม้ ประดับใด ในเมืองแมน
ปลื้มใจแสน เห็นสิ่งดี มีแฝงนัย
 
สรรพสิ่ง ล้วนสร้างมา มีค่านัก
อยู่ที่จัก มองให้เห็น เป็นนิสัย
เฉกผู้คน ล้วนตนตั้ง หวังในใจ
มุ่งคิดหมาย สร้างความดี มีทุกคน
ต่างวิธี ต่างทีคิด ต่างจิตตั้ง
ต่างพลัง ต่างทำนอง ต่างปองผล
เพียงเข้าใจ ในความต่าง ระหว่างคน
รอยินยล สิ่งดีงาม ที่ตามมา....