เครือข่ายสตรี

รวมพลังสตรี เพื่อเป็นกลไกหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

          ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบทบาทสตรีในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมบำรุงวีรวรรณ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา กรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดการรวมตัวของสตรีในรูปของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 มีกรรมการที่เป็นตัวแทนสตรีแต่ละภาค ดังนี้คือ  ภาคเหนือ    4   ท่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7   ท่าน    ภาคกลางและภาคตะวันออก  10   ท่านและ ภาคใต้  5   ท่าน

โดยมีคุณสำรวย โลห์นารายณ์ จากจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน รองประธานมี 3 ท่าน คือ

        นางพรศิริ      อินทุโศภณ           จ.พะเยา

        น.ส.ปิ่น         รุจยากรกุล             จ.นครปฐม

        นางบุญหนุน ช่วยชูหนุน             จ.ชุมพร

เลขานุการ ได้แก่ คุณประสิทธิพร สุมะหา จาก จ.มหาสารคาม

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อถักทอสตรีในกองทุนหมู่บ้านระดับประเทศ เกิดการประสานรวมตัวกัน เชื่อมสัมพันธภาพระหว่างสตรีในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วทุกกองทุนทั่วทุกเครือข่ายและทุกกลุ่มอาชีพ

       2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและขยายแนวคิดระหว่างสตรีในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้นและเครือข่ายทุกระดับ รวมทั้งกลุ่มอาชีพ

       3. เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ เครือข่ายและพัฒนากลุ่มอาชีพ

       4. เพื่อเชื่อมโยงองค์กรอื่นให้เกิดการประสานสัมพันธ์สู่การรวมพลังสตรีให้มีบทบาทครอบคลุมทุกภาคส่วน พร้อมที่จะเสริมหนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

       5. เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีเข้าไปมีบทบาทหรือกลไกหลักอันสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครือข่ายสตรีจะสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็ววัน และเป็นการรวมพลังสตรี เพื่อเป็นกลไกหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

23 ก.พ. 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#กองทุนหมู่บ้าน#เครือข่าย สตรี

หมายเลขบันทึก: 80262, เขียน: 23 Feb 2007 @ 15:51 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 13:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

    หากสามารถเชื่อมเครือข่ายกับงานส่งเสริมการเกษตร และงานพัฒนาอื่นๆ ในพื้นที่ได้คงจะเกิดพลังในการขับเคลื่อนได้มากนะครับ

  • เห็นด้วยคะ  แต่จุดเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญ ต้องอาศัยหลายฝ่ายร่วมมือกันผลักดัน โดยปกติในพิ้นที่ก็มีตัวแทนเพื่อการประสานงานกันอยู่แล้ว

ดีใจด้วยนะค่ะ กับการเชื่อมโยงและขยายเครือข่าย โดยเฉพาะกับสตรีที่กำลงัมีบทบาทสำคัญเกือบจะทุกองค์กร

  • สวัสดีคะคุณจือ