กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 นี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550เป็นการลปรร. เกี่ยวกับการจัดทำการประกันคุณภาพของกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ

  โดยผมขอให้กรรมการประกันคุณภาพได้สรุปประเด็นว่า

  • สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
  • สิ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
  • สิ่งที่ต้องการคำแนะนำ
  • สิ่งที่จะกลับไปดำเนินการ

    ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการจัดทำประกันคุณภาพ อ่านรายละเอียดได้จาก (ลิงค์)
     
                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                       23 ก.พ. 50