มันคงเป็นชีวิตในโลก อุดมคติมากกว่าความเป็นจริง ถ้าไม่เคยมีเรื่องเหลวร้ายใดๆ ย่างกรายเข้ามาในชีวิต ในรอบชีวิตที่ผ่านมาของคนส่วนใหญ่ มีทั้งเรื่องที่ทำให้เกิด รอยยิ้ม และ น้ำตา หลายเรื่องที่อยู่ในภาวะจิตใจนั้น คนส่วนใหญ่มักจะอ่อนไหวไปกับมัน สุขใจ......เมื่อสมหวัง และ เสียใจ......เมื่อพ่ายแพ้ และที่น่าแปลกใจ คือ คนส่วนใหญ่จะเก็บมันเอาไว้ไม่ยอมลืมโดยเฉพาะเรื่องที่เศร้าๆ หรือความผิดหวัง คนส่วนใหญ่จะสับสนตัวเอง แต่ เมื่อถึงวันนี้....... วันที่ได้เหลียวหลังมองกลับไป ย้อนมองสิ่งต่างๆที่ผ่านมา เรื่องที่คิดว่า ไม่ดี นั้นจริงๆแล้วมันไม่เคยมีผ่านมาเลย

บางคนรู้สึกว่าวันนี้ที่ตัวเองยังยืนเพื่อรับกับสิ่งต่างๆได้นั้น เพราะการเรียนรู้ จากความล้มเหลว เมื่อวันก่อนอยากให้คนที่ล้มเหลวบอกกับตัวเองเสมอว่า มันเป็นเรื่องที่ดี ไม่ใช่หรือที่เป็นแบบนั้น อยากบอกว่า ความล้มเหลวคือค่าจ้างในการสอนให้รู้จักความสำเร็จในชีวิต

เรื่องต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของคนบางคนมีทั้งเรื่องสุข หรือ เรื่องเศร้า ล้วนแต่เป็นเรื่องดี ที่หล่อหลอมให้คนบางคนเกร่งขึ้นโดยทีใครบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ