กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 จัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน หลังจากประชุมสำนักงาน กิจกรรมรอบนี้เป็นการระดมความคิดเห็นให้ทุกคนช่วยกันคิดโจทย์วิจัยสถาบันงานละ 1 เรื่อง โดยได้เชิญหัวหน้าภาควิชาแต่ละภาควิชามาช่วยเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้แต่ละงานครับ

 

   

     กิจกรรมรอบนี้หลังจากจัดเสร็จได้โจทย์วิจัยสถาบันเกิดคาดครับ เพราะเดิมตั้งเป้าไว้งานละ 1 เรื่อง หลังจากได้ลปรร. กันแล้วได้โจทย์วิจัยสถาบันเกิน 10 เรื่องครับ (ลิงค์)