ติดต่อ

  ติดต่อ

การสอนโครงงาน

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
การสอนโครงงาน สอนได้ทุกกลุ่มสาระไม่ใช่เฉพาะสาระวิทยาศาสตร์ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญา สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนองต่อความต้องการของผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 80256, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

  คำสำคัญ (keywords): โครงงาน

ความเห็น (0)