คุณเคยออกหน้าแทนเพื่อน หรือแม้กระทั่งการปกป้องสิทธิของเพื่อนจนออกนอกหน้าบ้างมั้ยครับ...

        หลาย ๆ ครั้งที่เราพยายามหาเหตุผลมาหักล้างเพื่อตอบทุกคนว่า สิ่งที่เราทำนั้น เป็นการทำในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลว่าเราไม่ชอบความไม่ยุติธรรม ความไม่ถูกต้องในสังคม และบังเอิญการกระทำของเราก็สำเร็จด้วย โดยที่ตัวเราตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรานั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรกระทำที่สุดแล้ว...

        และก็ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์นั้นอยู่หลายครั้ง และเราก็แก้ต่างมันได้ทุกครั้ง...จนมาวันหนึง มีคนมาบอกเราว่าเราเป็นคนที่ลำเอียงได้เนียนมาก...กับคำพูดนั้นทำให้เราย้อนกลับไปมองเหตุการณ์ในวันนั้น และย้อนกลับมามองตัวเองว่า...

        เราก็เป็นคนนึงที่มีความลำเอียง เพียงแต่เราพยายามหาเหตุผลมาทำให้คนอื่น รวมทั้งตัวเราเองเชื่อว่ามันเป็นความถูกต้อง เป็นสิ่งที่ควรจะกระทำแล้ว...ลองมาสำรวจตัวเรากันบ้างมั้ยครับว่า...เคยมีเหตุการณ์ไหนที่เราสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องแล้ว...แต่ความจริงมันเป็นการกระทำที่ ลำเอียง...ได้เนียน มากของเรา