ได้เวลาพักแล้ว    คิดถึง MK  จัง  ผมขอเล่า  KM  แก้หิวสักเรื่องนะครับ    เรื่องรักการอ่าน   การดำเนินการนำการอ่านสู่กระบวนการเรียนรู้และการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา   โรงเรียนของเราเน้นการนำกระบวนการอ่านสู่กระบวนการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ

1)  ภาษาไทย          2)  ภาษาต่างประเทศ               3)  คณิตศาสตร์                  

4)  วิทยาศาสตร์       5)  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม       

6)  ศิลปะ                  7)  สุขศึกษาและพลศึกษา     8)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โดยคณะครูทุกกลุ่มสาระจะนำกระบวนการอ่านมาเน้นทุกคน

         นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนอีกหลายกิจกรรม และนำเสนอเป็นรายการดังนี้   

1)      รายวัน 

                     -  เสียงตามสาย  ( ภาษาไทยวันละคำ   อ่านให้ฟัง  )

                    -  วางทุกงานอ่านทุกคน  วันละ  15 นาที                   

2)  รายสัปดาห์                                

                    -  หนังสือดีในดวงใจ                                

                    -  ยอดนักอ่าน                                

                    -  เล่าเรื่องวันสุดสัปดาห์                   

3)  รายเดือน                                

                   -  ยอดนักอ่าน                   

4)  รายภาค                                

                   -  ยอดนักอ่าน                                

                  -  คลีนิครักการอ่าน                   

5)  รายปี

                   -  ครอบครัวรักการอ่าน

       ทุกกิจกรรมนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจำวัน   และคณะครูจะตอบแทนการกระทำดีของนักเรียนด้วยการให้รางวัลและวุฒิบัตร   ในวันจัดนิทรรศการของโรงเรียนสู่สายตาประชาชนในวันสิ้นปีการศึกษา   ครับ 

       แล้วพบกันใหม่ในเมนู KM  จานหน้า   สวัสดีครับ