มิตรภาพ...เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน  มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่จะรักษามิตรภาพนี้ไว้ให้ยาวนาน... ในเมื่อมันเป็นเรื่องของคนสองคนย่อมมีขอบเขตของความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน ซึ่งขอบเขตนี้เราแต่ละคนเป็นคนกำหนดว่าจะให้มันเนื้อที่เท่าไหร่ ทุกคนเขียนขอบเขตนี่ไว้รอบ ๆ ตัวเอง...

       การที่จะรักษามิตรภาพนี้ให้ยาวนาน เราก็ต้องรู้ขอบเขตของตัวเองและที่สำคัญ เราต้องรู้ว่าขอบเขตของอีกคนว่ามีแค่ไหน การที่เราจะแสดงความรู้สึกที่ดี ความห่วงใยหรือแม้แต่การให้คำแนะนำ เราก็ต้องคำนึงถึงขอบเขตตรงนี้ด้วยว่ามันอยู่ภายในขอบเขตที่เขารับได้ไหม หากสิ่งที่เราทำมันมากเกินขอบเขต...

       ความหวังดีที่เราให้ไปอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำลายมิตรภาพที่ดีก็ได้ เรื่องของมิตรภาพบางครั้งก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่มั่นคง แต่บางครั้งมันก็เหมือนกับด้ายบาง ๆ ...

       ลองมาทบทวนมิตรภาพของเรากับคนรอบข้างกันดูว่ามันมีเนื้อที่มากน้อยแค่ไหน จะได้รักษาระดับวงกลม...แห่งความห่วงใย ให้อยู่ในระดับที่ทั้งเขาและเรารู้สึกดีที่จะอยู่ในวงกลมนี้ด้วยกัน และนั่นหมายถึงมิตรภาพของเราจะได้จะได้คงทนและยาวนาน..