งานประชาสัมพันธ์ ยินดีให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกสำนักงานเขตฯ  และรับฟังข้อคิดต่าง ๆ