ทำอาหารมีไขมันมาก ถ้าจะตักเอาไขมันออกบ้าง ให้นำภาชนะที่ใส่อาหารเข้าแช่ตู้เย็น เมื่อไขมันลอยหน้าจับเป็นคราบ ให้ใช้ช้อนตักจะช่วยลดไขมันออกได้มาก