สำหรับการเคลื่อนงาน"แนวทางการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดบูรณาการเพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข จังหวัดสระแก้ว"

 ทีมงานได้เดินทางออกจากออฟฟิตเพื่อเดินทางไปจังหวัดสระแก้วใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน-รังสิต  ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผ่านอำเภอกบินทร์บุร์ ไปยังจังหวัดสระแก้ว  ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 3 ชั่วโมงกว่าๆ คณะทีมงานตรงไปยังศาลากลางจังหวัดสระแก้วทันที เนื่องจากได้นัดหมายกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งให้่ท่านทราบว่าเราจะมาทำอะไรกับจังหวัดสระแก้ว   ท่านให้การต้อนรับทีมงานเป็นอย่างดี พร้อมกันนั้น ท่านได้พูดอีกว่า "ท่านจะให้ผมทำอะไร" พร้อมกับรอยยิ้ม ที่แสดงถึงความจริงใจ และจริงจัง ทางทีมงานได้อธิบายคร่าวๆ ว่าเราจะทำจังหวัดบูรณาการ คือการทำสิ่งที่เป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้น ในการเชื่อมประสานในระดับประเทศ รวมทั้งสนับสนุนกลไกประสานอย่างมีส่วนร่วมสู่สังคมเข้มแข็ง เกื้อกูล และมีคุณธรรม และมีการจัดการความรู้ นั่นคือ การจัดการความรู้ข้ามพื้นที่ วันนั้นทำให้เราได้ทราบว่าเราได้พบนักพัฒนาที่เป็นพ่อเมืองของจังหวัดสระแก้ว เมืองติดชายแดน จากนั้นทีมงานได้นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

สำหรับการพัฒนาระดับพื้นที่ เราได้คำนึงถึง การผนึกกำลัง ของภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการจัดการตนเองสู่การขยายตัวในระดับต่างๆ เพื่อสร้างข่ายและขยาย กลไกกระบวนการเชื่อมประสาน โดยมีการกระจายอำนาจในการจัดการ เชื่อมประสานทั้งภายนอกและภายใน 

 

สำหรับกระบวนการทำงาน โปรดติดตามตอนต่อไป