บันทึกจากการสัมมนาเข้มระดับปริญญาเอกชุดวิชาสัมมนนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางบริหารการศึกษา

ThaiEdAdmin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักศึกษา ป.เอก กลุ่มนี้ ส่วนใหญ๋ (หากไม่ใช่ทั้งหมด) ยังแยกแยะไม่ออกว่า อะไรคืออาการ และอะไรคือตัวปัญหา...

เมื่อวันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีโอกาสร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเข้มสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ชุดวิชา สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางบริหารการศึกษา ณ ที่ทำการ มสธ.

จากการสัมมนาในครั้งนั้น มีข้อสังเกตให้คิดได้ว่า นักศึกษาในระดับปริญญาเอกกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ (หากไม่ใช่ทุกคน) มีระดับพื้นฐานด้านการศึกษา การคิดวิเคราะห์ (critical thinking) และการคิดแก้ปัญหา (problem solving) ที่ดีพอสมควร และในระดับที่ใกล้เคียงกัน จึงมีผลทำให้นักศึกษากลุ่มนี้ แม้จะมาจากต่างที่ ต่างถิ่นกัน แต่ก็สามารถเข้ากันได้เป็นหนึ่งเดียวในระยะเวลาที่สั้น ทั้งนี้ อาจเป็นผลมาจากระบบการคัดเลือกนักศึกษาของ มสธ. ที่ได้มีการเชิญนักศึกษามาเข้าสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์โดยเฉลี่ยรายละประมาณ 30 นาที ทำให้คณาจารย์ผู้สอนทั้ง 8 คนได้มีโอกาสทำความรู้จัก และศึกษาอุปนิสัยใจคอ และระดับความคิดขั้นพื้นฐานของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ แล้วจึงประชุมปรึกษาถึงระดับศักยภาพของผู้เข้าสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพื่อคัดเลือกไว้แต่เฉพาะผู้ที่สามารถแสดงออกถึงศักยภาพทางการศึกษาในระดับที่ไม่น้อยกว่าความคาดหวังขั้นต่ำของแขนงวิชาบริหารการศึกษา มสธ.

ผลจากการสัมมนาเข้มในครั้งนี้ ยังได้พบอีกว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่านิยมในการมองปัญหาในระยะสั้น และเป็นเชิงวัตถุ มากกว่าการมองปัญหาแบบระยะยาว หรือมองปัญหาในเชิงแนวคิดหรือหลักปรัชญาแห่งการเกิดของปัญหา และด้วยหลักการ วิธีการ และทฤษฎีที่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน นักศึกษามักมองข้ามหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีขั้นพื้นฐานที่จะใช้อธิบายจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ หรือปัญหาเหล่านั้นไปอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ นักศึกษายังมักสนใจไปที่ตัวอาการของปัญหา (symptom)  มากกว่าจะมองไปที่ตัวปัญหาที่แท้จริง การพยายามเข้าไปแก้ปัญหาจึงมักผิดพลาด หรือไม่ตรงประเด็น นักศึกษาบางท่านถึงกับกล่าวว่า การปฏิบัติที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้กับทฤษฏีเป็นคนละเรื่องกัน ไม่มีความเชื่อมโยงถึงกันแม้แต่น้อย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ก็คือ การช่วยให้นักศึกษา ซึ่งมีพื้นฐานเดิมดีเป็นทุนอยู่แล้ว ได้มีโอกาสปรับแต่งแนวความคิด วิธีการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ หรือการเข้าถึงปัญหาในรูปแบบใหม่ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และนำไปปฏิบัติในองค์กรต่อไป การสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นเสมือนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีครั้งหนึ่งที่เดียว A+ จึงน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมมนา แต่ยังไม่รวมถึงรายงานที่นักศึกษาได้ทำมานำเสนอในวันนั้น...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการความรู้เพื่อการบริหารการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#บัณฑิตศึกษา#การบริหารการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 80193, เขียน: 23 Feb 2007 @ 10:35 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 16:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สกุณา บุญนรากร
IP: xxx.25.52.115
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ ที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาสะท้อนภาพการสัมมนาเข้มอย่างชัดเจน ถูกต้อง ตรงประเด็น ซึ่งตัวหนูเองที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้มองวิเคราะห์ในสิ่งเหล่านี้เลย จับประเด็นได้เพียงผิวเผินว่ารายงานที่นำเสนอทั้งหมดยังเป็นเพียงระดับการคิดแบบวิเคราะห์ ไม่ถึงระดับสังเคราะห์ให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของดุษฏีนิพนธ์ จริง ๆ แล้วเรายังไม่ได้มองให้ลึกถึงตัวปัญหาที่แท้จริงอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าว หนูจะพยายามเพิ่มขึ้นอีกค่ะ ขอบพระคุณค่ะ