ความเห็น 195704

บันทึกจากการสัมมนาเข้มระดับปริญญาเอกชุดวิชาสัมมนนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางบริหารการศึกษา

สกุณา บุญนรากร
IP: xxx.25.52.115
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ ที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาสะท้อนภาพการสัมมนาเข้มอย่างชัดเจน ถูกต้อง ตรงประเด็น ซึ่งตัวหนูเองที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้มองวิเคราะห์ในสิ่งเหล่านี้เลย จับประเด็นได้เพียงผิวเผินว่ารายงานที่นำเสนอทั้งหมดยังเป็นเพียงระดับการคิดแบบวิเคราะห์ ไม่ถึงระดับสังเคราะห์ให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของดุษฏีนิพนธ์ จริง ๆ แล้วเรายังไม่ได้มองให้ลึกถึงตัวปัญหาที่แท้จริงอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าว หนูจะพยายามเพิ่มขึ้นอีกค่ะ ขอบพระคุณค่ะ