วันที่ ๕ ก.พ. ๕๐ ผมเข้าประชุมคณะกรรมการวาระหลัก สสส.  "สุขภาวะยั่งยืนด้วยวิถีชีวิตพอเพียง"     มีการทำความชัดเจนว่า สสส. จะทำงานขับเคลื่อนวาระหลัก (agenda) อย่างไร

         ในการประชุมครั้งก่อนๆ ได้ตกลงกันว่า จะดำเนินการใน ๓ ระดับ  ได้แก่
            ๑. การบูรณาการภายใน สสส. ผ่านกรณีศึกษาสำคัญ (Show Cases)  ดำเนินการโดย ผู้จัดการแผนงาน (PM) ที่เกี่ยวข้อง
            ๒. การบูรณาการภายใน และภายนอก สสส. (Core Activity)  โดยใช้รายการ ทีวี, เวทีสร้างสุข ๔ ภาค, และมหกรรม "สุขภาวะยั่งยืนด้วยวิชีวิตพอเพียง"   ดำเนินการโดยคณะกรรมการวาระหลัก
            ๓. การขับเคลื่อนกระแสสังคม (Social Movement) ร่วมกับ 6 ภาคี ได้แก่ สศช., กระทรวงศึกษาฯ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงเกษตร, กระทรวง พม.    และร่วมกับสื่อมวลชน

          เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" นี้ เป็นวาระหลัก (agenda) ของรัฐบาล     ดังนั้นกระแสจึงรุนแรงมาก     ผมมองว่าในภาวะที่กระแสแรง ผักชีก็เฟื่องฟูด้วย    คือมีความเสี่ยงที่จะมีกิจกรรมที่ทำแค่พอให้ได้ชื่อว่าทำ    

          ผมเสนอที่ประชุม ว่าเราต้องทำความชัดเจนกับตัวเอง     ว่าในกิจกรรมนี้ อะไรคือเป้าหมาย (end)  อะไรคือเครื่องมือ (means) ของ สสส.     เพื่อป้องกันความสับสน    ป้องกันการทำงานแบบมั่ว ไม่ชัดเจน     ผมเสนอว่าในกรณีของ สสส. ตัวเป้าหมาย คือ "สุขภาวะที่ยั่งยืน"     โดยมี "วิถีชีวิตที่พอเพียง" เป็นเครื่องมือ     (แต่สำหรับหน่วยงานอื่น อาจถือ "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นเป้าหมายก็ได้  

          มีการหารือกันเรื่องการเอา success stories ของภาคีทั้ง ๖ มาออกทีวี     มาขึ้นเวทีสร้างสุข     มีการพูดกันว่าจะเป็นรายการที่พูดกันสดๆ เลย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดนำร่อง ที่ สกว. และ สศช. ร่วมกันไปดำเนินการแก้ปัญหาความยากจน    ผมให้ความเห็นว่าในเวทีเหล่านี้ "ประเด็นปลื้ม" อาจมีเป็น ๑๐ - ๒๐ ประเด็น     แต่ในเวทีของ สสส. ต้องเน้นที่การเกิด "สุขภาวะที่ยั่งยืน" เป็นประเด็นปลื้ม     จะเอ่ยถึงประเด็นปลื้มอื่นอีกสัก ๒ - ๓ ประเด็นก็ได้     แต่ต้องย้ำประเด็นปลื้มด้านการเกิดสุขภาวะ

          นี่คือการเรียนรู้ที่ผมได้ในวันนี้    ว่าในการทำงานที่มีภาพซับซ้อนมาก    เราต้องร่วมกันตีโจทย์ให้ชัด    ว่าจะโฟกัสที่จุด หรือระนาบไหนของภาพ

วิจารณ์ พานิช
๕ ก.พ. ๕๐
บันทึกระหว่างการประชุม  บันทึกเสร็จในรถระหว่างเดินทางไปประชุมเรื่องรายงานผลการประเมิน ม. สงขลาฯ