ที่มาโครงการอาหารกลางวันด่านซ้ายสัมพันธ์

"แต่พอได้พบปะสังสรรกันจริงๆแล้ว ก็เกิดมีแนวความคิดที่หลากหลาย ว่าจะเราจะยังไงในรุ่นของเรานี้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมบ้าง"

หมายเหตุ..ถอดความจากบันทึกลายมือของเจ้าพ่อกวน(ถาวร เชื้อบุญมี) ที่มอบให้คณะกรรมการกองทุนอาหารกลางวันด่านซ้ายสัมพันธ์ เพื่อให้นักจัดรายการช่วยประชาสัมพันธ์ที่มาที่ไปของโครงการ

..............................

เดิมที ครั้งแรกสุด เป็นการพบปะสังสรรกันธรรมดาในกลุ่มเพื่อน รุ่น ป.4 จากโรงเรียนด่านซ้ายวิทยาคมเท่านั้น แต่พอได้พบปะสังสรรกันจริงๆแล้ว ก็เกิดมีแนวความคิดที่หลากหลาย ว่าจะเราจะยังไงในรุ่นของเรานี้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมบ้าง ก็มีแนวความคิดว่าจะสร้างศาสลาที่พักผู้โดยสารสักแห่ง ก็มีการสนทนากันอย่างกว้างขวาง ในที่สุดก็ได้ขอสรุปว่า น่าจะทำเป็นโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกหลาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก และเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้านซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำในปี 2541-2542

ดังนั้นจึงมีการนัดหมายประชุมใหญ่ที่บ้านเจ้าพ่อกวน(ถาวร เชื้อบุญมี) สรุปผลออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความเห็นตรงกันว่าจัดตั้งโครงการอาหารกลางวันเมื่อปี 2542  มีชื่อว่า "โครงการอาหารกลางวันด่านซ้ายสัมพันธ์ศิษย์เก่า ป.4 โดยมีเจ้าพ่อกวน(ถาวร เชื้อบุญมี) เป็นประธานรุ่นและประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เต็มรูปแบบเพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว สำหรับเงินกองทุนในการดำเนินการ สมาชิกทุกคนลงขันกันคนละ 200 บาท และจัดทำผ้าป่าถวายตามวัดต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมบำรุงพุทธศาสนาอีกด้วย และส่วนหนึ่งก็สมทบทุนอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการเพิ่มทุนดำเนินงานก็ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนจากพ่อค้า ประชาชน ตลอดจนส่วนราชการต่างๆของอำเภอด่านซ้ายเป็นอย่างดียิ่ง จนสามารถดำเนินการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ครั้งแรกที่โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิษย์เก่า ป.4 จนครบทุกโรงในเขตพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจะนวน 65 โรงถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลังจากที่พวกเราได้บรรลุเป้าหมายแล้ว ก็ได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และแก้ไขข้อบกพร่องและการดำเนินงานต่อไป เพื่อกองทุนนี้จะได้อยู่ไปยาวนาน จึงมีการหารือกันอย่างกว้างขวางว่าเราน่าจะเปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป ทุกรุ่น ทุกวัย ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อจะให้โครงการนี้อยู่คู่กับสังคมด่านซ้ายตลอดไป  จึงเป็นนโยบายเปิดรับสมาชิกเพิ่ม โดยตัดชื่อคำว่าศิษย์เก่า ป.4 ออกเป็นโครงการกองทุนอาหารกลางวันด่านซ้ายสัมพันธ์ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดรุ่น เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลูกหลาน เพื่อเยาวชน เพื่อเด็กนักเรียนที่ยากจน บางแห่งก็อยู่ห่างไกลความเจริญ ให้เขาได้รับรู้ ให้เขาได้ภาคภูมิใจว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้ง นอกจากพ่อแม่ นอกจากครูอาจารย์แล้วก็ยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ยังมีความห่วงใยเขาอยู่ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคมและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน พ่อค้า ข้าราชการ ประชาชนได้พบปะพูดคุยทำให้มีความเข้าใจต่อสังคมให้อบอุ่นอีกด้วย

ตั้งแต่ดำเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปีแล้ว โครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือเด็กนักเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่าโรงเรียนละ 2 ครั้งแล้ว และโครงการก็ยังดำเนินการต่อไป เพียงแต่เราลดการเลี้ยงลงมาเป็นเทอมละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 พวกเราได้ตั้งกองผ้าป่าเพื่อสบทบทุนสร้างซุ้มประตูและหล่อพระเจ้าใหญ่ หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อใหญ่ พระครูสุมน วุฒิกร ที่วัดโพนชัยอำเภอด่านซ้าย และแต่ละครั้งที่เลี้ยงอาหารกลางวันก็มีอุปกรณ์กีฬามอบให้เด็กนักเรียนด้วย

สำหรับงานเลี้ยงสังสรรประจำปี ก็ถือเอาวันที่ 4 มกราคม ของทุกปีเป็นวันพบปะสังสรรของสมาชิกฯ
.......................

ในปี 2550 คณะกรรมการจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้ายจำนวน 9 คน ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ และได้มีการจัดประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุน ถ่ายทอดสดการจัดงานเลี้ยงสังสรร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา จนถึงการจัดกองผ้าป่าเพื่อรายได้สบทบกองทุนเมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา ที่วัดพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งได้ยอดสบทบทุนผ้าป่าในครั้งนี้ถึงหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าบาท..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 80182, เขียน: 23 Feb 2007 @ 09:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)