คลังเร่งคืนหนี้ก่อนกำหนด1.8 หมื่นล.

คลังเร่งคืนหนี้ก่อนกำหนด

            นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ว่ามีจำนวน 3,162,064 ล้านบาท หรือ 40.48% ของจีดีพี เป็นหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1,954,084 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 914,532 ล้านบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 231,981 ล้านบาท และหนี้องค์กรของรัฐอื่น 61,467 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2549 หนี้สาธารณะลดลง 22,936 ล้านบาท             

            ทั้งนี้ แยกเป็นหนี้ต่างประเทศ 474,565 ล้านบาท หรือ 15.01% และหนี้ในประเทศ 2,687,498 ล้านบาท หรือ 84.99% และเป็นหนี้ระยะยาว 2,661,910 ล้านบาท หรือ 84.18% และหนี้ระยะสั้น 500,154 ล้านบาท หรือ 15.82% ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง             

             สำหรับช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศโดยชำระคืนก่อนครบกำหนด 18,416 ล้านบาท และรีไฟแนนซ์เงินกู้ ด้วยเงินบาท 6,700 ล้านบาท สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้รวม 18,416 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยได้รวม 810 ล้านบาท ขณะที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศวงเงินรวม 9,451 ล้านบาท

            นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศโดยการแปลงตั๋วเงินคลังที่ออกเพื่อชดเชย การขาดดุลงบประมาณ 32,000 ล้านบาท เป็นพันธบัตรและปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อ ปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ วงเงิน 45,000 ล้านบาท และต่ออายุหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจรวม 8,900 ล้าน บาท

               

                                                          มติชน   22  กุมภาพันธ์  2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#คลัง

หมายเลขบันทึก: 80183, เขียน: 23 Feb 2007 @ 09:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)