มีโอกาสกลับไปเยี่ยมเยือนวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        เมื่อเดินทางไปแม่ฮ่องสอน ต้องหาเรื่องไปนอนพักที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อซึมซับบรรยากาศของคนทำงานที่เสียสละ

       วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าไปจัดการเรียนการสอน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งยังไม่มีมหาวิทยาลัย  สามารถเยี่ยมชมได้ที่http://www.maehongson.cmru.ac.th/

       มีแนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ของวิทยาลัยมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้

        1. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจะสร้างโรงแรมเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา (ที่พักราคาถูก)

        2. วิทยาลัยจะจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการจองที่พัก ที่ท่องเที่ยว การประสานงานต่างๆ

        3. ส่วนของการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และตัวอย่างมีชีวิต

        4. การแสดงตัวอย่างการดำรงชีวิตของชนเผ่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ว่างๆ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปเยี่ยมชม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะครับ