เมื่อวานนี้เกือบทั้งวัน  ครูอ้อยไม่สามารถสรุปงานประเมินคุณภาพได้เลย 
ซึ่งหัวหน้างานได้แจกให้หัวหน้ามาตรฐานทุกคนไปสรุป  หลังจากที่ tally เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ครูอ้อยเรียกนักเรียนทุกห้องที่เรียน  ลงมาเรียนในห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ครูอ้อยทำงาน   สอนไป  คิดไป  ก็ยังสรุปไม่ได้  ตัวบ่งชี้มันมากมาย  ไม่สามารถนำมายำกันได้เลย  มันคนละเรื่อง
เรื่อง  กำลังใจ  หรือ  สติปัญญา  หรือ  วิสัยทัศน์ หรือ ไม่มี field  ในเรื่องนี้  หรือเปล่า..  แล้วคนที่มีหน้าที่โดยตรง..เขาทำอะไรกันล่ะ  ทำบุญมาด้วยอะไรกันหนอ........
กำลังจะบอกว่า..เอ..เรียนมาทางภาษาอังกฤษกับการสอน..
เมื่อมาถึงการปฏิบัติหน้าที่  ต้องมาทำเรื่องนั้น  เรื่องนี้ให้ว้าวุ่นไปหมด 
หัวหน้างานได้แจกชิ้นงานของมาตรฐานอื่นๆที่เขาทำเสร็จแล้วมาเป็นตัวอย่าง 
เอ..คนละมาตรฐานกัน  เนื้องานก็ต่างกัน  จะมาดูเพื่อเลียนแบบอย่างกันได้อย่างไร 
ขอเวลา  และกำลังใจก่อนได้ไหม  รู้สึกว่าความคิดจะสับสน  เพราะมีงานมาจ่อคิวไว้มากเหลือเกินสิ....  ให้ตายสิ.....โรบิ้น