เก็บตก จากญี่ปุ่น ลุ้นแนวคิด พิชิตสร้างสรรค์

 ช่วงนี้ออกไปเก็บงานหลายชิ้นต่อเนื่องจากภาระกิจเดิมที่ "ไม่มีใส่เกียร์ว่าง หรือ วางเฉย รออนาคต"

ซากุระบานที่โอกินาว่า

ภาพงาน ซากุระบาน ที่เมืองโอกินาว่า

 เอกสารที่ไช้ในการสร้างองค์การเรียนรู้ และ ใช้ในการบรรยายเพื่อกระตุ้นทีมงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ค้นพบในกองเอกสารที่ทำ ๕ ส ก่อนย้ายห้อง น่าเรียนรู้ครับ ถ้าจำไม่ผิดได้รับมาจาก รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์

ซากุระบานที่โอกินาว่า

 การฝึกคนในญี่ปุ่น

 ๑. ตรงต่อเวลา ไม่ใช่มาแบบไทยไปแบบฝรั่ง คือ ว่าถึงมาสายก็ยังกลับเร็ว

 ๒. สะอาด เป็นระเบียบ ด้วย ๕ ส ไม่ต้องเติม ส สะสม และ ส เสื่อมโทรม

 ๓. ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง จงรักภักดี ต่อ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน งาน องค์การ และ ประเทศชาติ

 ๔. อ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่พูดโอ้อวด

 ๕. ทำงานอย่างกระตือรือล้น ไม่ทำงานแค่พ้นๆไปแต่ละวัน

 ๖. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ไม่หายตัว และ "ไม่ทำทุกอย่างยกเว้นงานที่รับผิดชอบ" และ "ไม่ใช่เจอทุกที่ ยกเว้นที่ทำงาน"

 ๗. แยกแยะเรื่องส่วนตัว และ ความรับผิดชอบในหน้าที่ เรื่องนี้หลายท่านพันพัวจนงงงวย "ไม่ได้คิด และ คิดไม่ได้" ว่าเรื่องส่วนตัวบางอย่างมันทีอะไรลึกล้ำกว่าที่เราเห็น เพราะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด หรือ อยากให้เป็น

 ๘. พิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียด แต่อย่าเป็น "คุณนายละเอียด เป็นเจ้านายสันดานเสมียน ไม่สอนงาน ไม่สนับสนุนงาน ต้องเห็น คนเป็น ฅน"

 ๙. ทำงานเป็นทีม ใช้ชีวิตเป็นกลุ่ม เรื่องนี้ไม่ใช่แค่สั่งงานเป็นทีม เห็นชอบมอบรอง เห็นด้วยผู้ช่วยทำ แต่ตัวเองปลีกวิเวก เป็นปัจจเจก ที่อยู่เหนือคนอื่น

 ๙ ข้อ ๙ ประเด็น เฟ้นมาเล่า เคล้าปัญญา ลองเล่ามา ลิขิตบอก เน้นTacit จิตสร้างสรรค์

 If Japan Can, Why Can't Thai?

JJ2007