เมื่อวานหลังจากที่เดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล KM มมส ( เปิดดูผู้ที่ได้รับรางวัล ) อย่าง เข้มข้น แล้ว ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ถึง เที่ยงวันพอดี และเดินข้ามกลับมาทานกินข้าวกล่อง พร้อมทั้งบันทึกบล็อกประกาศผลรางวัลไปพร้อม

หลังจากนั้น ตามกำหนดการ 13.30 น. ก็ประชุมศูนย์ฯ 2/2550 ประจำเดือนมกราคม ซึ่งการประชุมปกติที่ผ่านมาก็ใช้เวลา ไม่เกิน 2 ชั่วโมงเป็นอย่างมาก ซึ่งมีพัฒนาการของความใกล้ชิด เป็นกันเอง ภายในบรรยากาศของการประชุมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ครั้งนี้เรา ใช้เวลาไป 4 ชั่วโมง เกือบถึง 6 โมงเย็น ซึ่งก็มีการอภิปราย ให้ข้อคิดเห็น พูดคุย ระบาย ทั้งที่อยู่ในระเบียบวาระ และไม่อยู่ในระเบียบ อย่างสบายๆ กันทุกคน มีขนม ผลไม้ เครื่องดื่มเต็มโต๊ะไปหมด

แต่ทุกประเด็นที่ยกมาพูดคุย ต้องมี มติ ข้อยุติ หรือ ผู้รับผิดชอบ ในทันที จะไม่พยายามให้มีการตกค้าง หรือ สืบเนื่อง

โดยผมทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ร่วมประชุม และเป็นทั้งคุณลิขิต นั่งเก้าอีกตัวประจำหลังตู้พัสดุ ซึ่งจะเขียน มติ ข้อยุติ หรือผู้รับผิดชอบ ลงชาร์จ ในทันที และเมื่อทุกคนดู และอ่านแล้วไม่มีปฏิกิริยาใด ผมถือว่าทุกคนเห็นชอบร่วมกัน

บรรยากาศของการประชุมที่ง่ายๆ ใกล้ชิด เป็นกันเอง โดยส่วนตัวผมชอบมาก ถึงจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ก็ได้งานเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วม เห็นชอบ กันทุกคน ทำให้การสั่งการเกิดผลทางปฏิบัติอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p> <table border="0" align="center"><tbody>

           

</tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">สำหรับ ชาร์จ 3 แผ่น ที่ผมลิขิตไว้เป็นหลักฐาน ถือเป็นรายงานการประชุมฉบับย่อที่ได้รับการรับรองแล้ว คือ 1)มติ 2)ผู้รับผิดชอบ 3)เรื่องอื่นๆ ก็จะติดไว้อย่างนี้ ตรงโต๊ะที่เราชอบมานั่งกินข้าวเที่ยง ดูทีวีกัน เพื่อเตือนความจำ จนกว่าภารกิจทุกอย่างในชาร์จจะดำเนินการไปหมดแล้วจึงจะเอาออก</p></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><table border="0" align="center"><tbody><tr><td>  </td></tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">นี้คือลักษณะวัฒนธรรมองค์กรบางส่วน ของ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ครับ จึงนำมาเล่าสู่กันฟัง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">แต่ในความใกล้ชิด เป็นกันเอง นั้นก็อยู่ภายใต้กรอบ กฎ ระเบียบ ข้อตกลง ที่มีให้กันไว้แล้ว</p>KPN