ศ.(พิเศษ) สมชัย ฤชุพันธุ์ : คนดีที่ฉันแอบชื่นชมอยู่ห่างๆ

begood

        

         ศ.(พิเศษ) สมชัย   ฤชุพันธุ์ :  ประธานกรรมการบอร์ดนโยบายของ สคส., ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม,  สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.), ประธานกรรมการบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กรรมการวินิจฉัยอุทรณ์ ของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า, รองประธานกรรมการอำนวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา, ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทแอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน), ประธานบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด, กรรมการธานาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน ฯลฯ  (อีกยาวเหยียด ค่ะ) 

        จากประวัติโดยย่อตอนนี้ท่านอาจารย์สมชัย   ฤชุพันธุ์   มีอายุ  69 ปี (เกิดวันที่ 5  ธันวาคม ด้วยค่ะ)  ได้ผ่านประสบการณ์ทำงานและเรียนรู้มาอย่างมากมาย  ทั้งเคยเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  เคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์  ประจำกองทุนการเงินระหว่างประเทศ   เป็นประธานกรรมการ และ กรรมการของธานาคาร และบริษัทต่างๆ อีกมากมายเช่นกัน  โดยสาขาที่ท่านเชี่ยวชาญหรือศึกษามาเฉพาะ คือ สาขาเศรษฐศาสตร์ (Ph.D. เศรษฐศาสตร์ จาก University of Florida สหรัฐอเมริกา)  แต่ด้วยประสบการณ์ทำงานของ คนดี คนเก่ง ท่านนี้  ทำให้ปัจจุบันท่านสามารถมองภาพของสังคมได้กว้างและลึก  และทำงานในสาขาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

        ด้วยการที่ฉันเป็นเด็กทำงานคนหนึ่งใน สคส. จึงทำให้ฉันได้รู้จัก คนดี คนเก่ง คนดัง ของสังคมไทยหลายต่อหลายคน    และท่านอาจารย์สมชัย    ฤชุพันธุ์   ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฉันได้สัมผัสในยามที่ท่านเข้ามาประชุมบอร์ดนโยบายของ สคส. ทุกๆ  2 เดือน    เวลามาประชุมซึ่งท่านเป็นประธานฯ มา 4 ปี แล้วค่ะตั้งแต่ สคส. เริ่ม   เห็นบุคลิกการแสดงออกที่อ่อนน้อม ใจดี (เห็นมาประชุมทีไร ท่านประธานไหว้ได้ประทับใจจริงๆ ค่ะ  โดยเฉพาะตอนไหว้สวัสดีกับท่านอาจารย์  ศ.สุมน  อมรวิวัฒน์)    และในขณะที่ดำเนินการประชุมคนเก่งท่านนี้ก็ให้ความคิดเห็นดีๆ และคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมที่จะได้รับเป็นหลัก    และที่ชื่นชมท่านมากก็คือ  ท่านอาจารย์สมชัย ให้ความชื่นชมกับความสำเร็จเล็กๆ คนดีที่เป็นชาวบ้านเล็กๆ ข้าราชการเล็กๆ  มาโดยตลอด (สคส. เรามักเชิญภาคีที่ทำงานร่วมกับเรา ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน, ราชการ, มหาวิทยาลัย  มาเล่างานที่ทำให้กรรมการบอร์ด สคส. ฟังอยู่เสมอ)......และนี่เองเป็นส่วนหนึ่งที่ฉันได้สัมผัสจาก  ศ.(พิเศษ) สมชัย  ฤชุพันธุ์  คนดี คนเก่ง คนดัง ท่านนี้ค่ะ

         

วรรณา (อ้อ)_สคส.

22 ก.พ. 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าเรื่อง...ดี ๆ

คำสำคัญ (Tags)#คนดี#คนดีวันละคน

หมายเลขบันทึก: 80046, เขียน: 22 Feb 2007 @ 11:59 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 13:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)