ในสังคมที่ติดต่อสื่อสาร รู้จักมักคุ้นกัน จนเกิดความคุ้นเคยกัน มีหลายเรื่องที่จะต้องติดต่อพูดคุย สื่อสารกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งในบางจังหวะฝ่ายหนึ่งมักจะเกิดความรู้สึกว่า มันบ่อยเกินไปหรือเปล่านะ

ทุกคนจะมีขีดของความเกรงใจที่คอยเตือนไว้
อีกฝ่าย เขาจะรำคาญฉันไหมเนี่ย.....

ในสังคมปัจจุบัน ไม่มีใครหนีพ้นที่จะต้องปฏิสัมพันธ์ พบปะติดต่อกัน นอกจากจะปลีกวิเวกอยู่คนเดียวในที่ห่างไกลสังคม

บางคนติดต่อกับอีกฝ่ายบ่อยๆ แต่ไม่ยักรำคาญ

บางคน ติดต่อสื่อสารไม่กี่ครั้ง กลับรำคาญอย่างมาก


สิ่งหนึ่งที่น่าคิดคือ ตัวคุณเองเป็นคนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกรำคาญหรือเปล่า


การติดต่อสื่อสารบ่อยๆ ที่ไม่เกิดประโยชน์อันใด ทั้งในด้านผลงาน ด้านความรู้สึก ความจริงใจ มิตรภาพ ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่า เสียเวลา แบบนี้ รำคาญแน่นอน


การติดต่อสื่อสารบ่อยๆที่ทำให้แต่ละฝ่าย ได้รับความรู้สึก ความจริงใจ เติมเต็มมิตรภาพ ไม่ว่าจะติดต่อกันบ่อยขนาดไหน จะไม่เกิดความรู้สึกว่า รำคาญเลยแม้แต่น้อย