ดนตรีกับชีวิต               พอดีได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือรวมเล่มบทความรายการสุขภาพดีมีสุข เล่มที่ 9 จัดทำโดยสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นว่าบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ จึงขอเสนอบทความของ คุณกาญจนา พิบูลย์  กระผมเลยขอโอกาสนี้เสนอบทความนี้ให้เพื่อให้มีสุขภาพดีกันถ่วนหน้าครับ เนื่อความว่า......... ในปัจจุบันคนไทยในยุคเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้คนเกิดความเครียด ความวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้าอย่างต่อเนื่อง บางคนหาทางออกได้บ้าง บางคนก็หาทางออกไม่ได้ และแก้ปัญหาโดยการคิดสั้น ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมากในสังคมไทย วิธีง่ายๆ ที่สามารถนำมาปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายความเครียด  ความวิตกกังวลได้คือ การเปิดโอกาสให้กับดนตรีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน โดยมีวิธีง่ายๆ ที่จะนำมาใช้อย่างเหมาะสมกับเวลาและโอกาส คือ 1.       ฟังเพลงหรือร้องเพลงคลอเบาๆ ควรเลือกเพลงหรือดนตรีที่มีจังหวะช้าๆ จะช่วยให้ระบบต่างๆ ในร่างกายผ่อนคลายและสร้างอารมณ์ที่เบิกบาน ความรู้สึกที่สดชื่อกระปรี้กระเปร่า 2.       ฟังเพลงขณะรับประทานอาหาร ควรเลือกเพลงที่มีจังหวัดปานกลาง ทำนองไพเราะ แจ่มใส นุ่มนวล 3.       ร้องเพลงตามเสียงเพลงที่ชื่นชอบ เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้ปอดและเป็นการบริหารปอดให้แข็งแรง ร่างกายจะสดชื่นแข็งแง 4.       ออกกำลังการประกอบดนตรี ควรเป็นจังหวะที่เร็วเร้าใจ จะทำให้เกิดพลัง ตื่นตัว เพลิดเพลินไม่เบื่อหน่าย เช่น ต้านแอโรบิค การเต้นลีลาศ 5.       การทำงานที่ไม่ต้องใช้สมาธิ ควรมีดนตรีเบาๆ จะช่วยผ่อนคลายและสร้างความชื่นบาน ถ้าเป็นงานที่ต้องใช้แรงงาน ดนตรีที่มีจังหวะเร็วและแรง จะช่วยให้เพลิดเพลินไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย 6.       การฟังเพลงเบาๆ ก่อนนอน เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ทำให้หลับสบายและสามารถนอนหลับได้ยาวนาน ซึ่งทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในเวลากลางคืน และร่างกายรู้สึกสดชื่นในเวลาตื่นนอนตอนเช้า

ดนตรีนอกจากจะฟังเพื่อความเพลิดเพลินแล้วถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมทำให้เราได้รับประโยชน์มากมายอย่างคาดไม่ถึง