เหตุผล ที่ไม่มีเมีย หาเมีย: ต้นทุนระหว่างจีบ = 100,000 up ต้นทุนดาวน์ = 300,000 บาท up ค่าที่อยู่อาศัยให้ = 1,500,000 up ค่าพาหนะ = 600,000 up ค่าบำรุงรายเดือน = 50% ของเงินเดือน up ไม่รวมค่าเสียเวลาและประสาทเสีย จากการแทรกแซง และการไร้คุณภาพเป็นพักๆของผลิตภัณฑ์ ซื้อแล้วห้ามเปลี่ยน ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์อื่นร่วม ผลิตภัณฑ์มีอายุยืนยาว แต่คุณภาพเสื่อมทันทีที่ซื้อ ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้ามือสอง แต่จำหน่ายในราคาเต็ม คุณไม่มีสิทธิ์ครอบครองผลิตภัณฑ์ แต่ผลิตภัณฑ์มีสิทธิ์ครอบครองคุณ และทุกสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ ผลิตภัณฑ์เกิดแตกหน่อ รายได้ข้างต้นที่ว่ามาทั้งหมด ต้องหักออกอีก30% ของรายได้... "ภรยตามา ปรมา ทุกขา" การมีภรรยา มีทุกข์อย่างยิ่ง