GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดการความรู้

แผนการทำงาน การจัดการความรู้ กศน.ฉวางร่วมกับอำเภอฉวางและเครือข่าย
เนื่องจากปี 2550 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดนโยบายที่จะให้หมู่บ้านนำร่องซึ่งได้จัดทำแผนชุมชนแล้ว นำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหมู่บ้าน "เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกีียรติ เนื่องในมหามงคลพระชนนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกคำสั่งอำเภอฉวาง ที่ 32/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอฉวาง ได้กำหนดการประชุมคระทำงาน ในวันที่ 7 มีนาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอฉวาง กิจกรรมเด่นของอำเภอฉวางเดือนมีนาคมนี้ 1. กำหนดการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงถ้วยรางวัลมากมาย ในวันที่ 22 มีนาคม 2550 ณ ที่ว่าการอำเภอฉวาง 2. การเจริญพระพุทธมนต์ภาพบรมฉายาลักษณ์ในหลวง พ่อท่านคล้าย ในวันที่ 24 มีนาคม 2550 ณ ที่ว่าการอำเภอฉวาง 3. การจัดกิจกรรมเวทีประชาคมของ กศน.ฉวาง ต้นเดือนมีนาคม 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การจัดการความรู้
หมายเลขบันทึก: 80045
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)