ชื่อภาพ "ป่า น้ำและทางเดิน"

      มีงานอยู่ชิ้นหนึ่งเพิ่งเขียนเสร็จ...เป็นงานสีน้ำ...แต่หาโอกาสเขียนยากมาก จึงคิดหาวิธีการเอาจัดเตรียมไว้ใกล้ ๆ โต๊ะทำงาน พอว่างก็จะละเลงสีน้ำทันที

     

น่าจะคลายเครียด คลายสายตาจากหน้าจอคอมฯ ได้บ้าง...เว้นแต่ว่าเจ้านายจะไม่เห็นด้วย (เจ้านายผม อ.พิชัย กรรณกุลสุนทร) แต่คิดว่าท่านจะสนับสนุนวิธีทำงานแบบนี้ เพราะท่านก็มีอารมณ์ศิลปินอยู่เต็มตัว

         ที่เอามาเล่าเพราะคิดว่า งานหลักเราคือการคิดค้น วิธีสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอน แต่งานพิเศษก็ถือว่าสำคัญที่จะละเลยไม่ได้...จึงน่าจะให้ได้ไปพร้อมกันทั้งสองด้าน

          ได้ทั้งงานสอน ได้ผลิตสื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษา ได้งานที่เจ้านายมอบหมาย...น่าจะ win win ด้วยกัน แต่ก็เกรงเหมือนกันว่าคนจะหมั่นไส้เอาเหมือนกัน

           พูดถึงงานชิ้นนี้...เมื่อครั้งไปกับทีมผู้บริหาร นำโดย อ.พิชัย  กรรณกุลสุนทร มีโอกาสเข้าไปศึกษาในพระตำหนักภูพานฯ เห็นมุมหลาย ๆ มุมที่ประทับใจ จึงกดกล้องถ่ายรูปเอาไว้ แล้วมีโอกาสจึงเขียนสีน้ำขึ้น

           แต่ไม่ได้เขียนสีน้ำจากภาพในบริเวณพระตำหนักทั้งหมด เพราะศิลปะมีการสกัดตัดทอน สร้างสิ่งใหม่ขึ้น

           เหมือนกับชีวิตคนเราที่ไม่เคยมีอะไรเต็มร้อย...มี..ไม่มี..มีมากก็ต้องตัดทอนสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ออกไปเสียบ้าง...รวยล้นฟ้ามาก อาจจะทุกข์ ขมขื่นใจมากก็เป็นได้

           จบลงด้วยคนละเรื่องเดียวกันครับ

           อ.ศักราช  ฟ้าขาว