ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนฝนจางหายไปเพราะเข้าสู่ช่วงปลายกุมภาพันธ์ความเปลี่ยนแปลงของอากาศก่อให้เกิดความไม่สบายได้เหมือนกัน...

ยามเย็นเมื่อวานมีสิ่งที่จะต้องตัดสินใจเลือก  บางครั้งเงื่อนไขก็เป็นตัวแปรที่สำคัญว่าเราต้องการเลือกสิ่งไหนระหว่างสองสิ่ง 

  แต่ที่สำคัญที่สุดเมื่อเราเลือกสิ่งไหนแล้วก็ต้องทิ้งอีกสิ่งหนึ่งไป  ถึงแม้บางคนมองว่าเราเป็นกลางดีกว่า  ทำให้ผมสงสัยว่า  แท้จริงแล้วความเป็นกลางมีหรือไม่ 

ที่ว่าเราเดินตามทางสายกลางนั้นเดินอย่างไร  ถ้าผมจะถามคุณในเรื่องนี้แล้วคุณจะตอบผมอย่างไร 

 เรามาแรกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทางสายกลางกันดีไหม...ว่าคุณมีมุมมองอย่างไรครับผม  ฮา ๆ เอิก ๆ