วันนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในโรงเรียนครูทุกคนต่างก็นำประสบการณ์ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนมาเล่าซึ่งก้ทำให้ได้ความร้มากๆเลยค่ะ