สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เขียนบันทึกที่น่าสนใจ ใน GotoKnow อยู่เป็นระยะๆ ค่ะ

วันนี้ สมาคมฯ ได้บันทึกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ โรงเรียนข้างถนน : โรงหนังสัญจรเพื่อคนด้อยโอกาสความจริงที่ไม่เกินเอื้อม

โครงการดีๆ ที่ทำเพื่อคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ซึ่งตอนนี้ทางสมาคมฯ ต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยจากทุกท่านค่ะ  ลองคลิ๊กเข้าไปอ่าน นะค่ะ

ดิฉันจึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์บันทึกนี้อีกครั้ง ในบล็อก ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ค่ะ

บางตอนของบันทึก "...แต่ ในกรณีนี้ มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง คือในราคานี้ ผู้จำน่าย วางเส้นตายไว้ที่สิ้นเดือนนี้เท่านั้น และเมื่อรวมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้ว อิสรชน ขอระดมทุน เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมนี้ 32,000 บาท ..."