วันนี้เป็นบุญวาสนา ที่มีโอกาสใด้ร่วมเดินสายประชุมร่วมกับทีมงานของ ท่านนายอำเภอสตึกคนใหม่ ท่านทำนอง  ศรีเมือง เพื่อพบปะชี้แจงข้อราชการ  และแนวคิด นโยบาย  เพื่อสร้างเครือข่ายกับ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารโรงเรียน ในแนวคิดที่จะร่วมเรียนรู้แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำหริเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับประชาชนรากหญ้า

          ผมคุ้นเคยกับนายอำเภอในหนัง cowboy  ที่ควงปืน และดวนปืนกับโจร เพื่อปกป้องประชาชนให้ปลอดภัย  และอยู่เย็นเป็นสุขDscf7323      Dscf7348       Dscf7325

          แต่นายอำเภอทุกวันนี้ เปลี่ยนไปแทนที่จะควงปืนสู้กับโจรที่มีตัวตน สู้กันซึ่งหน้า แต่ปัจจุบันต้องมาต่อสู้กับไม่รู้ และรู้ไม่เท่าทัน ของชาวบ้านกับกระแสร์ เปลี่ยนแปลงของสังคมจากในอดีต ที่ชาวบ้านพึ่งพาตัวเอง และพึ่งพากันเองในชุมชนที่มีความพอ อยู่พอกิน ทำเพื่ออยู่ ทำเพื่อกิน  แต่ปัจจุบัน  ทำเพื่อขาย ทำเพื่อรวย  แต่ส่วนมากจะรวยหนี้มากกว่า

           อาการป่วยของชาวบ้านในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นอาการป่วย ของโรคมะเล็งในระยะสุดท้าย  หมอให้ยาเพียงเพื่อต่อลมหายใจไปวันๆเท่านั้นเอง เพราะคนป่วยช่วยตัวเองไม่ใด้แล้ว แถมยังดื้อยาและเกิดผลข้างเคียงอีกมากมาย

          การที่จะนำพาชาวบ้านเหล่านี้กลับคืนมาสู่เส้นทาง ที่สามารถพึ่งตัวเองใด้ และพึ่งพากันและกันใด้ในชุมชน ใคร หรือองค์กรใดบ้างที่จะต้องเข้ามาช่วยกัน และจะช่วยอย่างไร

  • แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านเองเข้าใจหรือไม่อย่างไร
  • บวร +อบต. ใครจะทำอะไรใด้บ้าง
  • บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ ที่เป็นเสาหลักของชุมชนคิดอย่างไร
  • วัด จะมีบทบาทที่จะฟื้นฟูจิตวิญญาณและความสำนึกถึงตัวตนที่แท้จริงของชาวบ้าน ของชุมชนอย่างไร
  • โรงเรียนต้องทบทวนบทบาทของตัวเองหรือไม่ ว่าครูบาอาจารย์ใด้ทำหน้าที่ สร้างคนให้เป็นคนดีที่สังคมต้องการใด้จริงหรือไม่หรือมีข้อติดขัด อะไร
  • อบต. ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทบทวนบทบาท นโยบายจากการสร้างความจำเป็นพื้นฐานทางวัตถุ  มาสร้างความจำเป็นพื้นฐานพึ่งตัวเองใด้ทางปัจจัย 4    และทางจิตวิญญาณ สร้างความรู้  สร้างความรัก   สร้างความสามัคคี  ให้มีความรู้ที่พอใช้  มีความรักในศักดิ์ศรีของตัวเอง  และสร้างความสามัคคีและอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน

           ลำพังความรู้แค่หางอึ่งของผมคงทำอะไรไม่ใด้สักเท่าไร ใครหนอ..จะช่วยชี้ทางสว่างให้นึกว่าทำบุญกับชาวบ้านตาดำๆก็แล้วกันครับ