ในความเป็นครูของครูแต่ละท่านอาจมีความแตกต่างกันบางคนอาจมีแรงใฝ่สัมฤทธิ์ที่สูงที่ไม่เหมือนกันในการหาเทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้การเรียนการสอนของตนเองมีประสิทธิภาพและเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความสามารถคิด วิเคราะห์สสิ่งต่างๆที่เรียนรู้ได้หลากหลาย ซึ่งตอนนี้ดิฉันได้ใช้วิธีเรียนการสอนแบบบูรณาการฟังดูแล้วมันก็เป็นการสอนที่ครูทั่วไปใช้สอนกันอยู่ทุกวันนี้ แต่การเรียนการสอนของดิฉันเป็นแบบครูกับนักเรียนไว้วางใจซึ่งกันและกันจะสนิทสนมกับนักเรียนแต่ก็ไม่ใช่จนเกินงามนัก การเรียนการสอนบางครั้งเมื่อนักเรียนทำไม่ได้ครูควรอธิบายตัวต่อตัว ให้กำลังใจในด้านคำพูด หรือการสัมผัส(การลูบหัว การตบไหล่เบาๆ)สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นทำแล้วจากนัดเรียนที่ไม่กล้าเข้ามาถามสิ่งที่ไม่เข้าใจเขาก็เข้ามาถามทักทายมาปรึษาเรื่องต่างๆ(ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆซึ่งตอนเด็กๆดิฉันกลัวครูมากไม่อยากไปโรงเรียนเป็นเพราะอ่านหนังสือไม่ออกและกลัวครูตีดิฉันปัจจุบันคิดว่าทำอย่างไรจะทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้และอยากมาโรงเรียน) บางครั้งจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเพื่อน บ้าน ครอบครัว ทำให้ครูได้ทราบประวัติของนักเรียนภายในห้องมากขึ้น รู้นิสัยบางอย่างของนักเรียนแล้วสามารถนำมาทำวิจัยในชั้นเรียนได้อีกทาง (ในชั้นเรียนถ้านักเรียนอ่านไม่ได้หรือทำไม่ได้ดิฉันจะต้องอธิบายเดี๋ยวนั้น เช่นนักเรียนอ่านคำผิดก็จะให้สะกดใหม่แล้วอ่านทำอย่างนี้อยู่ประจำจะทำให้นักเรียนอ่านได้และถ้าเจอคำที่อ่านไม่ได้จะสะกดคำเป็นและอ่านได้ในที่สุด นี่เป็นวิธีที่ดิฉันกำลังทำอยู่ทำให้นักเรียนดีขึ้นจากเดิมหรือครูท่านไหนมีวิธีการสอนที่น่าสนใจกรุณาแนะนำดิฉันด้วยก็ยิ่งยินดีนะคะ