นักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้ จึงไม่อยากเรียนในชั้นของตน ขอลดชั้นมาเรียนแล้ว  ครูแอร์ก็ต้อนรับ และได้ให้กำลังใจและช่วยเหลือเริ่มตั้งแต่ฝึกอ่านคำง่าย ๆและฝึกสะกดคำ ทำให้เด็กเริ่มภาคภูมิใจในที่จะอ่านหนังสือ จนเด็กบอกว่าผมอ่านได้แล้วผมจะขึ้นชั้นไปอยู่ชั้นเดิม ผมอ่านหนังสือเก่งแล้ว   ผมจะได้เรียนจบเร็วๆจะได้ช่วยงานท่านผอ.