คุณและผมคงอยากให้สังคมดี  แล้วที่ไปเกี่ยวข้องกับพี่น้องตองเหลือง ก็อยากให้เกิดสิ่งดีงาม

                    มีคำบอกเล่า ความดีนี้ทำยาก  ๆ กว่าทำชั่ว ๆ เพียงน้อยนิด เป็นข่าวใหญ่  ทำดีไม่เห็นมีอะไร  มีแต่คนเฉย ๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เรียกว่า ทำดีด้วยลมปาก ไม่อาจจับต้องได้ แต่ที่เห็นเป็นรูปธรรมกลับถูกมองว่าเป็นการทำลาย....

                    สังคมก็เป็นแบบนี้เอง  มีแต่คำกระแนะกระแหน่  คอยตั้งแง่  หรือภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่า  วางสนุ๊ก  ตีกัน แล้วอีกอย่างอาจเป็นเพราะคนที่ทำความดี  ทำดีในมุมมืด

                     ผมเชื่อว่าเกี่ยวกับพี่น้องตองเหลืองมีผู้ปรารถนาดีไม่น้อย แต่จะลึกซึ้งมากน้อย  ก็สุดแท้แต่ปัจจัยเงื่อนไข  เหมือนอย่าง 2 สัปดาห์ก่อน  คุณลุงสูงอายุ ชาวจ.นครสวรรค์ไปเยือนพี่น้องตองเหลือง ท่านเดินแจกเงิน โดยท่านก็เข้าใจว่า ท่านทำถูกแล้ว  ( ผมเองอยากจะบอกว่าแบบนี้จะเป็นการทำลาย ) ก็ไม่กล้าไปบอกท่านตรง ๆ คงต้องใช้เวลา หาโอกาสสื่อสาร

                    เหมือนอย่างมีหน่วยงานที่ขึ้นไปทำโน้น ทำนี่ ( ขอเรียนว่าไม่ใช้ทุกหน่วยงาน ) ก็เพราะหวังดี ก็สามารถทำกันได้  เพราะเขาหวังดี แต่จะอยู่ได้ยั่งยืน มากน้อยหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  เหล่านี้นั้นยังเรียกว่า ความดีในมุมมืดอยู่  เพราะเราจำเป็นต้องให้ผู้รับมีส่วนร่วมให้มาก ๆ  ไม่เช่นนั้นจะเป็นการสงเคราะห์ที่เรามักพบว่าเป็นการทำลาย ด้วยอาจขาดการมีส่วนร่วม