หลังจากผมไปยื่นใบสมัครแล้ว...พ่อผมบอกว่า...เราไม่ค่อยมีเวลา...ดังนั้นวันพุธหรือวันพฤหัส...ลูกจะไปทำ Passport วันไหน..

   ผมเลือกวันพฤหัสบดีหลังวันวาเลนไทน์..คือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐...ดังนั้นพ่อผมจึงไปจองตั๋วรถไฟ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์..พ่อบอกว่า ไปรถไฟเพราะมันถึงช้าดี

   รถไฟที่พ่อจองเป็นรถเร็ว ขบวนที่ ๑๐๘ ออกจากเด่นชัย ไปกรุงเทพฯ มาถึงพิษณุโลกพัก ๘ นาที แล้วออกจากพิษณุโลกใกล้ๆ ๔ ทุ่ม (ไม่ดึกเกินไปสำหรับผม) ถึงสถานีบางเขนที่เราจะลงราวๆ ตี ๔ ครึ่ง...

   พ่อบอกว่า รถไฟไทยส่วนมากจะไปถึงช้ากว่ากำหนด...ดังนั้นเราคงไปถึงช้ากว่าตี ๔ ครึ่ง

   พ่อเล่าว่าตอนไปซื้อตั๋ว พ่อเข้าใจว่า ตั๋วรถเร็วชั้น ๒ จะได้นั่งรถปรับอากาศ แต่เอาเข้าจริงแล้วชั้น ๒ ขบวนที่เราจะไปเป็นโบกี้พัดลม

   ตอนจองตั๋วพ่อถามเขาว่า...เด็กได้ลดราคาหรือไม่...พนักงานสถานีบอกว่า ถ้าเด็กสูงไม่เกิน ๑๕๐ เซนติเมตรจะได้ลดราคาประมาณ ๒๙ เปอร์เซนต์ แต่ถ้าสูงเกิน ก็เสียราคาผู้ใหญ่

   เผอิญผมอายุ ๑๑ ย่าง ๑๒ ปี และส่วนสูงยังไม่ถึง ๑๕๐ เซนติเมตร จึงได้ราคาตั๋วเด็ก (ราคา ๑๘๘ บาท) ส่วนพ่อผมเป็นตั๋วผู้ใหญ่ราคา ๒๖๕ บาท...