วันนี้ ผอ.ดิศกุล ได้แนะนำการสมัครสมาชิก Gotoknow  ให้กับงาน ปวช.  ผมสมัตรได้เป็นคนสุดท้าย ขอขอบคุณท่าน ผอ.ที่ได้แนะนำ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่อไป