ดิฉันได้คิดรูปแบบ ถนน...คนเรียนรู้ (Learning Street) กรมควบคุมโรค และคิดว่ามีคำคมดีๆ ติดไว้ให้คนอ่าน ผ่านตาทุกวันๆ   คงจะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นได้บ้าง  จึงไปหาคำคมจากในหนังสือ  เว็บไซต์  ต่างๆ มาและให้พี่มณี (คุณมณี  สุขประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุข 8 ) ช่วยคัดเลือก เพื่อจะนำมาทำป้ายติดบริเวณ ถนนคนเรียนรู้ เป็นคำที่โดนใจมากๆค่ะ  แต่ตอนนี้ติดไปได้2-3 วันแล้ว แต่ผลตอบรับยังไม่ค่อยดี  คือยังไม่ค่อยมีคนกล่าวถึง เพราะถูกขโมยซีน จากรอยเท้า  (สติกเกอร์รูปรอยเท้า ติดบริเวณทางเดิน)  ตอนนี้คนกรมควบคุมโรคกำลังตื่นตาตื่นใจกับรอยเท้าพวกนั้นอยู่  ถึงขั้นพิจารณาจนรู้เลยว่าเราติด ซ้าย-ขวา-ซ้ายผิดไปจุดนึง  เป็น ซ้าย-ซ้าย  แต่เชื่อว่าสักระยะ ผู้คนจะหันมาสนใจคำคมของเรา  และนิทรรศการที่ติดบนบอร์ดด้วยค่ะ  คำคม มี 10 บทความค่ะ

1.  สู้ด้วยยุทธศาสตร์  รบด้วยปัญญา  ชนะด้วยความรู้ 

2. ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร  

3. สิ่งแรกที่ปัญญาจะสอนเรา ก็คือความถูกต้อง  

4. คนมีปัญญาประเสริฐกว่า  คนโง่ที่มียศ  

5. การใฝ่ใจศึกษาเป็นเครื่องพัฒนาความรู้  

6. พึงเป็นคนชอบไตร่ถามเพื่อหาความรู้  

7. งานคือวิถีทางแห่งการเรียนรู้  

8. การจัดการความรู้  เน้นที่การปฏิบัติไม่ใช่เน้นทฤษฎี  

9. การเรียนรู้ที่ดีต้องมาจากใจ  ที่เปิดกว้างพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ 

  10.การถ่ายทอดความรู้สำเร็จได้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคน

คนส่วนใหญ่เขาจะชอบข้อ 4. เป็นพิเศษค่ะ  แล้วคุณล่ะคะชอบข้อไหนที่สุด