วันนี้สมัครเป็นสมาชิก  gotoknow  วันแรกได้แล้ว  เหนื่อยม๊ากมาก  เพราะสมัครพร้อมกันหลายคนแล้วทำให้สมัครได้ช้า    ฝากเนื้อฝากตัวดัวยนะค่ะ