วันนี้โอกาสดีที่ได้เปิด Blog  ดูสิ่งที่กัลยานมิตร ได้ให้ข้อคิดเห็น และเตือนสติ  ให้กำลังใจ  ต่อการดำเนินชีวิต

ประการที่หนึ่ง  หลวงพี่พูลไท  ได้ช่วยเตือนสติต่อการทำงานที่หากแม้นว่ามีใจที่มุ่งมั่น   แต่หากเป็นการบั้นทอนร่างกาย  ไม่ดูแลสุขภาพ ก็ย่อมที่จะมีโอกาสทำให้ร่างกานทรุดโทรมได้  จากนั้นแม้นมีใจก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับงานที่ถาโถมเข้ามาได้ ...  ตรงนี้ทำให้ต้องหยุดคิดถึงสุขภาพของตัวเอง  หากเราคิดหวังที่หากเห็นสังคมที่น่าอยู่ในอนาคต  แต่เราทำงานโดยที่ไม่ได้ดูแล  ถนอมสุขภาพก็ย่อมที่จะไม่ได้ชื่นชมกับสังคมที่คาดหวังเอาไว้  ประกอบกับเมื่อคืนก่อนได้ดูทีวี  รายการ ยอดคนไทยระดับโลก  ลุงประยงค์  แห่งบ้านไม้เรียง  ผู้นำชุมชนคนแรกที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ  ได้กล่าวไว้ว่า  .. การทำประโยชน์ให้แก่คนอื่น หรือสังคม  ... แต่ก็อย่าทำให้ตนเองเดือดร้อน  ครอบครัวเดือนร้อน  นั้นคือหนทางของการทำงานอย่างเป็นสุข.  ซึ่งเป็นจริงตามที่หลวงพี่ได้ให้สติ   ......

ประการที่สอง  พี่ไฮศูรย์  และกัลยานมิต ได้ให้กำลังใจว่า  เดิน  ๆๆ  สู้ ๆ  อย่าท้อถอย  ... ก็ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้  นี่คือยาที่สำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกัน  ยาใจ  ฉะนั้นผู้อ่านบันทึกนี้อาจจะนำ  ยา  นี้ไปใช้ในวงทำงาน  เพื่อนร่วมงาน ... หรือ ครอบครัว  ก็ได้ ทีมชุมพรจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง.

ประการที่สาม  การขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์สังคม  ของจังหวัดชุมพร  ในช่วง สามสี่เดือนที่ผ่านมา  ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรพอควร  ได้เรียนรู้ที่จะสัมพันธ์กับคนทำงานใหม่ ๆ  ทั้งเจ้าหน้าที่ราชการ  และ พี่น้องเครือข่าย ๆ  อื่น  ๆ  เริ่มเห็นมิติใหม่ของการทำงานกับเจ้าหน้าที่ราชการที่ปรับตัวดีขึ้น ( เมื่อเปรียนเทียบกับเมื่อหลายปีที่ผ่านมา  แต่เพื่อนพ้องภาคสังคมหลายท่านยังอึดอัด  ...  ซึ่งผมก็ต้องให้กำลังใจว่า อดทนเพื่องานที่ยิ่งใหญ่รอคอยอยู่ข้างหน้า ) ในขณะเดียวกัน  เพื่อนพ้องสังคมของเราก็  ยังมีความเป็นอัตตาสูงนัก ( แต่นี่คือความรู้สึก หรือ ปรากฏการณ์  ที่ผมเห็น อาจจะผิดก็ได้.. )  ผม....เสมือนอยู่ตรงกลางระหว่างคนต่าง ๆ    ไม่ว่ากับราชการ กับเพื่อนพ้องประชาสังคม  เพื่อนพ้องแกนนำชุมชน หรือ คนอื่น ๆ ที่ร่วมกันทำงาน  บางครั้งก็ทำตัว หรือตัดสินใจยากมาก   เพราะอยากให้ทุกฝ่ายร่วมเดินทางไปด้วยกันไปสุ่เป้าหมาย   สังคมชุมพรอยู่ดีมีสุข  ...    แต่อย่างไรก็กลัว ๆ อยู่เหมือนกันว่า  วันหนึ่ง  ...ผมเองจะไม่เป็นกลางเข้าข้างฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง  แล้วทำให้เกิดอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์สังคมได้  .... จึงหวังว่ากัลยานมิต  ได้ช่วยเตือนสติ  ให้สติ  อย่าให้เกิดเหตุการณ์นั้น .....