ได้อ่านกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมรณรงค์การใช้ภาษาไทย ทั้งกับเยาวชน และหน่วยงานราชการ
แต่ซึ่งหนึ่งที่ กระทรวงวัฒนธรรมน่าจะส่งเสริมด้วยก็คือการใชเลขไทย
ณ วันนี้ มีหน่วยงานราชการกี่หน่วยงานใช้เลขไทยในหนังสือราชการ ที่แน่ๆ ก็หน่วยทหาร กระทรวงกลาโหมกระทรวงวัฒนธรรม ใช้เลขไทยหมดในหนังสือราชการ ตอนนี้ก็มี ใช้กันบ้างแล้ว
ไทยเรามี อักษร และตัวเลข เป็นของตัวเอง
ภาษาไทยก็ใช้เป็นภาษาราชการด้วย แต่เลขไทยไม่ค่อยได้ใช้ในภาษาราชการเท่าไรด้วย

.

แล้วจะมีซักกี่คนที่รู้ว่า เวลาเราไปไหนต่อไหน เรานะมีเลขไทยติดตัวไปด้วย

แล้วรู้มั้ยครับ อยู่ที่ไหน