ลำดับที่คำที่มักเขียนผิดคำที่เขียนถูกต้อง
1

อ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89:Jutiphan/Scripts