ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2550 ผมมีโอกาสไดไปปฏิบัติธรรมเฉลิมพระกียรติ พัฒนาจิต ณ วัดสระโบถส์ อำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โครงการนี้ดำเนินการจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 รุ่นนี้นับเป็นรุ่นที่ 2 จากทั้งหมด 3 รุ่น มีเพื่อนญาติธรรมในรุ่น ประมาณ 200 คน โดยคณะพระวิทยากรจากวัดสมอระบัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และวัดวังแรง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เป็นความตั้งใจของผมที่อยากจะทำสิ่งดี ๆ ในปีนี้เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..ผมจึงเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มีความประทับใจหลาย ๆ อย่าง ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ  ต้องตื่นประมาณ ตี 3 ครึ่ง เข้านอนประมาณ 4 ทุ่ม…ปฏิบัติตัวโดยการถือศีล 8 สิ่งที่จะลืมไม่ได้คือการได้พัฒนาจิตใจ คือการปฏิบัติ”กรรมฐาน” เพื่อนำความรู้ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำมาใช้อบรมนักเรียน…วิธีปฏิบัติคือการเดินจงกรม และนั่งสมาธิ พระอาจารย์ให้ใช้คำภาวนา คือ หายใจออกภาวนาว่า ยุบหนอ  หายใจเข้าภาวนาว่า พองหนอ  โดยกำหนดจิตต์ ที่หน้าท้อง..เมื่อฝึกนาน ๆ เดิน 30 นาที นั่ง 30 นาที ทำเรื่อย ๆ จะทำให้เราเป็นผู้มีสติดีขึ้น คือทำให้มีสมาธิเพิ่มขึ้น นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำอะไรต้องมีสติ ..เป้นการปฏิบัติเพื่อเอาชนะกิเลส..พระอาจารย์บอกว่า ถ้าปฏิบัติกรรมฐานถึงขั้นสูง สามารถทำให้บรรลุนิพพานได้..ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ต้องลองดูครับ..ในความคิดของผมเองคิดว่า การปฏิบัติธรรมนี้ น่าจะเข้ากับหลักไตสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  คือ ศีล ทำให้เกิดสมาธิ  สมาธิทำให้เกิดปัญญา….      สุดท้ายผมขอเสนอ คำว่า อัตฺตา  หเว ชิตํ  เสยฺโย  ชนะตนนั่นแหละดี (ได้มาจากระอาจารย์) ขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลตรุจจีน ปี 2550 ครับ…รูป