จากการที่เคยได้พูดคุยเรื่อง KM กับผู้คนมากหน้าหลายตา ดิฉันมีข้อสังเกตว่าคนบางคนเข้าใจเรื่อง KM ที่เน้น tacit knowledge ได้ง่ายกว่าอีกหลายคน พยายามนึกหาคำอธิบายลักษณะของคนแบบนี้อยู่หลายวัน ยังไม่ได้คำที่พอสื่อไปแล้วคนจะเข้าใจทันที

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันคุยกับเพื่อนรุ่นพี่เกี่ยวกับงานหลายๆ อย่าง เพื่อนได้ให้นิยามบุคคลคนหนึ่งว่าเป็น นักปฏิบัติ โดนใจพอดีเลย คำนี้เหมาะจริงๆ

ในมุมมองของดิฉันนักปฏิบัติและนักวิชาการที่มีความเป็นนักปฏิบัติอยู่ในตัวจะเข้าใจและ appreciate KM ที่เน้น tacit knowledge ได้ดีกว่านักวิชาการเพียวๆ (ไม่มีใจเป็นนักปฏิบัติ)

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐