ตลาดประเภทที่ 2  หมายถึง  ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร  และมีการดำเนินกิจการค้าขายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   ดังนั้น "ตลาดนัด"  จึงจัดเป็นตลาดประเภทที่ 2   ที่มีมากมายในขณะนี้   จากการที่ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตลาดนัด  พบว่าตลาดนัดส่วนใหญ่ควรปรับปรุง  โดยเฉพาะพื้นดิน  ขรุขระ มีฝุ่นฟุ้ง  จากการที่ได้พูดคุยกับผู้ขายของและผู้ซื้อของ   โดยมากจะพอใจกับสภาพตลาดที่เป็นอยู่  ขอให้ได้มีที่ขายก็พอใจแล้ว   สำหรับคนเดินซื้อ  เดินไปเตะฝุ่นไป  ยังพอใจกับสภาพที่มีลุง ป้า ตา ยายแก่ๆมานั่งขายผักบนพื้น  แบกะดินหรือหอบกระบุง  ตะกร้าผัก  ผลไม้ที่เก็บมาจากบ้านมานั่งขาย   มองแล้วคือกลิ่นไอของตลาดนัด   นี่ล่ะ  เสน่ห์ของตลาดนัด  ที่ทำให้เร ๆ ท่าน๐ชอบมาเดิน