ถ้าหากให้ทุกคนเลือก ทุกคนคงอยากมีชีวตที่สุขสบาย แต่คำจำกัดความของคำวา "สุขสบาย" นั้น ขึ้นอยู่กับคำนิยามส่วนบุคคลว่าจะให้ความหมายถึง การมีชีวิตในแบบที่ไม่เร่งรีบ ทำมาหากินไปตามแต่ความถนัด มีกินมีใช้อย่างพอเพียง ขึ้นอยู่กับปัจจัยและเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของแต่ละคน แต่ใครที่พอใจจะมีชีวิตอยู่ท่างกลางเทคโนโลยีทันสมัย การแข่งขันที่น่าสนุก ท้าทาย ชีวิตที่ตื่นเต้น เร่งรีบหาเงินทองอยู่ตลอดเวลานั้น เคยมีเวลาถามใจตัวเองบ้างไหมว่าชีวิตที่เรียบง่าย และไม่ต้องใช้เงินนั้นน่าพิสมัยอย่างไร คงไม่เพราะไม่เคยหยุดคิดเลยด้วยซ้ำว่าเงินทองที่หามาได้นั้นเพียงพอแล้วหรือยัง และไม่เคยวางแผนการใช้เงินเลย ได้แต่หามาใช้ไป ต้องเติมเต็มความต้องการอยู่ตลอดเวลา จนไม่รู้จักคำว่า "พอเพียง" ดังพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว