พระอาทิตย์ขึ้นที่ ม.บูรพา

 เช้าวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นสวยงามที่ ขอบทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

KM at Burapha U

ภาพเช้านี้ พระอาทิตย์(จรัสแสง ร่วมแรงพัฒนา) ดวงเดียวกับที่เห็นขอนแก่น เริ่มฉายแสงแห่งองค์การเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

JJ2007