มีใครเคยศึกษาอย่างจริงจังบ้างไหมเอ่ย ว่าเมื่อเราใช้ระบบ computed radiography มาใช้ทดแทนระบบ screen film แล้วสามารถลด radiation dose ให้กับผู้ป่วย ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร