การประเมินทักษะทางภาษา (20)

แนวคิดและความสำคัญของการประเมินทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง  
ประเด็นต่างๆได้แก่   การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งท่านสนใจและอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ การประเมินทักษะทางภาษา (19)
ครูอ้อยจะกล่าวถึง  กิจกรรมในการทดสอบการอ่าน   ได้แก่
1)  กิจกรรมที่เป็นตัวกระตุ้น  2) กิจกรรมที่เป็นตัวสนองตอบ 
วันนี้...ครูอ้อยจะเขียนเรื่อง...กิจกรรมที่เป็นตัวสนองตอบ  ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความสามารถทางด้านภาษา ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับการใช้ศัพท์  สำนวน  และ ไวยากรณ์  ประกอบกับความสามารถที่ได้จากโครงสร้าง  ความรู้  พร้อมกับ  สามารถในการสรางเครือข่ายความหมาย  ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มากับการใช้ภาษา  กลวิธีในการหาความหมายจากการใช้บริบททางภาษา  และอภิปัญญา  ที่เอื้อต่อความสามารถทางภาษา  ตลอดจนสามารถด้านปฏิบัตินิยม  ในการนำประสบการณ์  พื้ภูมิหลัง  เจตคติ  แรงจูงใจ  มาใช้ร่วมกับความสามารถคาดเดาเกี่ยวกับความหมายของสารที่รับได้ 
กิจกรรมในการทดสอบอ่าน ที่นักเรียนจะต้องแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ  และความสามารถในการอ่านเชิงวิพากษ์วิจารณ์  มีดังนี้ 
1)  อ่านแล้วเลือกคำตอบจากตัวเลือกที่ให้  ซึ่งอาจมี 2 - 5 ตัวเลือก
2)  อ่านแล้วเรียงลำดับข้อความใหม่
3)  อ่านแล้วเลือกคำ  หรือ  ข้อความมาเติมในแผนภูมิ  แผนที่  ไดอะแกรม  ตาราง การ์ตูน  ภาพ  ให้ถูกต้องและเหมาะสม  และได้ใจความ
4)  อ่านแล้วทำกิจกรรมที่เป็นการโยงลูกศร  ลากเส้น  วาดภาพ  หรือขีดเส้นใต้
5)  อ่านแล้วจับคู่ข้อความในสดมภ์ A  และ  B  ให้สมบูรณ์ได้ความหมาย 
ครูอ้อยขอจบเรื่องนี้เพียงเท่านี้  คราวต่อไป  ครูอ้อยจะพูดเรื่อง...  การทดสอลทักษะการเขียน  ซึ่งน่าสนใจมากค่ะ  โปรดติดตามให้ได้นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#ครูอ้อย#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 79441, เขียน: 19 Feb 2007 @ 13:23 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)