ถนนคนเรียนรู้...Learning Street 1

Som_O WAY
ถนนสายแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ถนนคนเรียนรู้ (Learning Street)  จัดทำเสร็จแล้วค่ะ..ในเดือนแรกนี้เราเปิดตัวด้วยเรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจ คือเรื่อง "รู้ทันไข้หวัดนก  ไข้หวัดใหญ่  และไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่"  ดิฉันได้ติดต่อประสานงาน และหาข้อมูลจากหน่วยงานและสื่อต่างๆ  เพื่อนำมาจัดนิทรรศการ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณสำนักโรคติดต่อทั่วไป และพี่ซิว สำนักโรคไข้หวัดใหญ่  ที่สนับสนุนทั้งสื่อและข้อมูลต่างๆ ค่ะ

ที่มาของถนนคนเรียนรู้ สำนักจัดการความรู้  กรมควบคุมโรค มีบทบาทเป็นองค์กรหลักในการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ ด้านการป้องกันควบคุมโรค  โดยสำนักฯจะเป็นหุ้นส่วนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในระดับบุคคล  ซึ่งจะเป็นรากฐานของการจัดการความรู้ที่ยั่งยืนตลอดไป จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น  จึงเห็นควรจัดทำ ถนนแห่งการเรียนรู้  เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร  และเผยแพร่ ความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้บุคลากรกรมควบคุมโรค  และประชาชน ทราบต่อไป  

วัตถุประสงค์                                

1.   เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร   และความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ                                

2.   เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมควบคุมโรคมีความกระตือรือร้น  สนใจวิชาการมากยิ่งขึ้น                                 

3.   เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)     ด้านการป้องกันควบคุมโรคของหน่วยงาน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                

1.   มีสื่อในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร   และความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ                                

2.   บุคลากรกรมควบคุมโรคมีความกระตือรือร้น  สนใจวิชาการมากยิ่งขึ้น                                 

3.   มีเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)     ด้านการป้องกันควบคุมโรคของหน่วยงาน                                

4. บุคลากรกรมควบคุมโรคมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้   

ผู้รับผิดชอบ

                                สำนักจัดการความรู้   กรมควบคุมโรค

 

   

 

สังเกตรอยเท้าแรกนี่สิคะ  ...รู้มั๊ยว่าอะไรหายไป ... ... ...

เฉลย...นิ้วกลางหายไปค่ะ (อิ อิ อิ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จ๊ะจ๋า KM

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่า#ส้มโอ#กรมควบคุมโรค#สำนักจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 79443, เขียน: 19 Feb 2007 @ 13:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ใครไม่ใส่รองเท้า ไปลุยคลองที่ไหนมานะ อิอิ