กศน.ปวช.สอบปลายภาควันที่ 11 , 18 มีนาคม 2550 ที่ ศนจ.ฉะเชิงเทรา